Skip to main content

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen deze opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Dit is de privacy verklaring van mij, Jordi van Zelst. Ik ben werkzaam als fysiotherapeut, trainer en coach en ondersteun mensen om te ontdekken wat hen raakt & waar hun sterktes liggen en motiveer hen dat succesvol in te zetten voor zichzelf en hun omgeving.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door mij verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door mij, neem dan gerust contact op.

1. Doel gegevens 

1.1. Het versturen van blog updates via email

Deze blogs zijn gericht op kennisdeling. Je e-mailadres wordt verzameld via het contactformulier op de website.

Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

1.2. Contact opnemen

Alleen je naam en e-mailadres zijn verplichte velden. Hierdoor kan ik contact met jou opnemen.

1.3. Analytics

Mijn website verzamelt jouw gegevens om de site te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics van Google Inc. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek, de pagina’s die je veel bezoekt, internet browser en apparaat type.

1.4. Boekhouding

Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of je naam gebruik ik om eventuele facturen te versturen.Ook zou dit e-mailadres gebruikt kunnen worden om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

1.5. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Binnen de fysiotherapie valt de privacy onder de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bij de training- en coachingstraject mogelijk de beschikking tot overige persoonsgegevens, bijvoorbeeld aan intakeformulieren, reflectieverslagen, huiswerkopdrachten voor trainingen, workshops, coaching of andere karakteristieke activiteit van Jordi van Zelst. Dit alles om jou optimaal te begeleiden in jouw coach- en/of trainingsvraagstuk. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie.

2. Ontvangers

De gegevens die Jordi van Zelst ontvangt en verwerkt, worden beheerd door middel van:

2.1. Outlook

De e-mail van Jordi van Zelst wordt gehost bij Transip. Als jij contact opneemt via het contactformulier op de website of via mail, worden de betreffende gegevens opgeslagen op de servers van Transip.

2.2. TransIP

De website en back-ups van de website worden gehost bij TransIP. Gegevens die jij achterlaat op de website zijn op de servers van TransIP opgeslagen.

2.3. Google Inc.

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres.

3. Opslagperiode

Jouw gegevens worden nooit langer dan nodig bewaard en is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet worden bewaard.

3.1. Het versturen van blog updates

Jouw e-mailadres worden opgeslagen op de servers van TransIP. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt door een email te sturen naar info@jordivanzelst.nl

4. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Jordi van Zelst of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Jordi van Zelst privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

5. Jouw rechten

5.1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen via info@jordivanzelst.nl, o.v.v. privacy.

5.2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn deze veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren. Stuur dan een e-mail naar info@jordivanzelst.nl, o.v.v. rectificatie gegevens.

5.3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Jordi van Zelst opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Jordi van Zelst al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

5.4. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Jordi van Zelst niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

6. Plichten

Jordi verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een maatschappelijk verantwoord en commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je blog updates te versturen.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Info@jordivanzelst.nl

©2023 Jordi van Zelst